Aanmelden bij Sifra

20-wekenecho

De 20–weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek genoemd. Het hoofddoel van deze echo is onderzoek naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.De 20–weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo.

Wanneer krijgt u de uitslag?

De uitslag van de 20–weken echo krijgt u direct na het onderzoek.

Zijn er risico’s?

De echo brengt geen risico’s met zich mee voor moeder en kind. De 20–weken echo is een medisch onderzoek. Het bepalen van het geslacht is ook niet het doel van de echo. Als de echoscopist het geslacht kan zien, zal zij dit alleen op verzoek vertellen. Als bij de 20–weken echo iets afwijkends wordt gezien, wordt u verwezen voor vervolgonderzoek.

Tijdens een gesprek met de echoscopist in FARA wordt u voorgelicht over het vervolgonderzoek. De echoscopist zal ons in het geval van een afwijkende bevinding bellen om de uitslag van het SEO onderzoek door te geven. Vervolgens zullen wij contact met u opnemen. Bij elk onderzoek bepaalt u zelf of u verder onderzoek wenst en wat u doet met de uitslag.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar FARA.

folder20wekenecho

Kosten en vergoedingen

Tijdens de 1e controles wordt er met u gesproken over de mogelijkheden van screening in de zwangerschap, de combinatietest en de 20–weken echo. De kosten hiervan worden vergoed door de zorgverzekering omdat alle verloskundigen in onze praktijk een overeenkomst hebben met het regionaal centrum voor prenatale screening.

Vergoeding vervolgonderzoek

Als bij de 20–weken echo iets afwijkend wordt gezien wordt vervolgonderzoek vergoed door de zorgverzekeraar.

Bewust kiezen

U bepaalt ook zelf of u gebruik maakt van prenatale screening.

Wat kunnen de afwegingen zijn? U kunt hierbij denken aan het volgende

  • hoeveel wilt u weten over uw kind voordat het wordt geboren?
  • als uit de 20–weken echo blijkt dat uw kind mogelijk een lichamelijke afwijking heeft, wilt u dan wel of geen vervolgonderzoek laten doen?
  • uit het vervolgonderzoek kan blijken dat uw kind inderdaad een lichamelijke afwijking heeft, hoe bereiden u zich hierop voor?
  • hoe kijkt u aan tegen het eventueel voortijdig beeindigen van een zwangerschap bij een ernstige lichamelijke afwijking?

Meer informatie leest u in de folder.

  • Sifra Verloskundigen Ede e.o.
  • Eikenlaan 13-6
  • 6711 MA Ede