Aanmelden bij Sifra

Kraambed

De eerste tien dagen na de bevalling wordt het kraambed genoemd. Deze dagen heeft u nodig om te herstellen van de bevalling. Wanneer er zich problemen voordoen in deze tijd, kunt u contact met ons opnemen. Rond de 6e dag in het kraambed komt een medewerker van de jeugdgezondheidszorg het hielprikje en de gehoorscreening doen bij de baby.

Screeningen bij pasgeborenen

Ook beschikbaar in (English – Engels) / (Duits – Deutch)(Frans – Français)(Spaans – Español) / (Papiamento – Papiamentu) / (Portugees – Português) (Turks – Turkçe) /(Arabisch – Arabic) / (Chinees – Chinese)(Polish – Pools)
Wanneer u onder begeleiding van de gynaecoloog bevallen bent, komen wij u ook bezoeken als u thuis bent. Belt u zelf op de dag dat u thuis komt naar ons dienstnummer (0138-614470) om dit door te geven. De ontslagbrief met informatie over uw bevalling bewaart u voor de verloskundige die u thuis komt bezoeken.

Enkele aandachtspunten

Aangifte doen bij het gemeentehuis. Dit moet binnen drie werkdagen na de geboorte. Vergeet niet uw identiteitsbewijs en trouwboekje mee te nemen

Bij de balie Publiekszaken vindt u ook de loketten Burgerzaken en Belastingen. U kunt tijdens openingstijden gewoon binnen lopen. Lees meer over geboorteaangifte in de gemeente Ede

Openingstijden

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur.
  • Woensdag van 13.00 tot 20.00 uur.
  • Zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur

Bezoekadres
Raadhuis Publiekszaken
Raadhuisplein 3
6711 DE Ede

Bennekom
Vrije inloop: dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. 

Bezoekadres:
Collage
Hogeweg 23 (ingang via de school aan de Kierkamperweg)
6721 VD Bennekom

Lunteren
De huidige locatie van de balie in Lunteren (Reeënlaan) is gesloten. De balie komt op termijn in het Westhoffhuis. U kunt daar vanaf september 2016 terecht. Tot die tijd kunt u gebruik maken van de balies in Ede en Bennekom.

Ziekenhuis Gelderse Valei
Iedere werkdag van 8.30 – 11.30 uur (alleen op afspraak via verloskamers Gelderse Vallei Ede)

Aanmelden voor de ziektekostenverzekering

U moet uw kindje aanmelden bij de ziektekostenverzekering. Uw kindje komt op de polis van degene met het hoogste inkomen.

Erkenning

Dit kunt u het beste al voor de geboorte regelen, liefst voor de 24 weken. Meer informatie hierover binnen de gemeente Ede vind u hier.

folderscreening

 

Kinderbijslag

Kinderbijslag wordt automatisch geregeld na aangifte bij het gemeentehuis.

Restanten kraampakket

De stichting Baby Hope heeft zich ten doel gesteld de verloskundige voorzieningen in ziekenhuizen gelegen in onder andere Benin (West-Afrika) te verbeteren. Dit doel willen zij realiseren door het inzamelen van de ongebruikte materialen uit het kraampakket (medische materialen t.b.v. een bevalling) in Nederland. In de praktijk blijkt dat regelmatig maar een klein deel van het door de zorgverzekeraar aan de zwangere vrouw ter beschikking gestelde kraampakket wordt gebruikt. Het restant wordt na verloop van tijd weggegooid, terwijl het een basis kan zijn voor betere hygiëne tijdens bevallingen en hierdoor indirect kan bijdragen aan een afname van de zuigelingensterfte in Afrika.

Afleveradressen

  • Sifra Verloskundigen Ede e.o.
  • Eikenlaan 13-6
  • 6711 MA Ede