Aanmelden bij Sifra

Voorlichtingsavond Over de bevalling

Binnenkort hoopt u een baby te krijgen. Een prachtige, indrukwekkende en onvergetelijke ervaring in uw leven. Maar ook een gebeurtenis waarvoor hard gewerkt moet worden en waarbij het soms anders loopt dan u had gehoopt. Wij willen u graag helpen de geboorte van uw kindje zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Wij zullen u met raad en daad terzijde staan en hopen dat u straks terug kunt kijken op een goede bevalling. Daarom organiseren wij een informatieavond voor cliënten en hun partners op:

2018

 • 13 november
 • 4 december

2019

 • 8 januari
 • 29 januari
 • 26 februari

Tijdens deze 2 uur durende voorlichting krijgt u informatie over de bevalling, de periode kort daarvoor en over het kraambed.

Het accent zal liggen op de bevalling. Verschillende onderwerpen komen aan de orde. U kunt denken aan:

 • Hoe weet ik dat het begonnen is
 • Wanneer moet ik bellen
 • Baringshoudingen
 • Thuis of poliklinisch
 • De rol van de vader
 • Wat kan ik van mijn verloskundige verwachten?
 • Als het anders loopt
 • Gehoortest
 • Hielprikje
 • Voeding van de baby
 • En natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen.

I.v.m. de zeer gerichte informatie over de bevalling is het raadzaam te komen als u ten tijde van de voorlichtingsavond tussen de 30-37 weken zwanger bent.

Inloop: 19.20 uur
Start: 19.30 uur
Kosten: geen
Locatie: Eikenlaan 13-6, Ede

We hopen op een zinvolle, maar ook een gezellige avond met elkaar!

IN VERBAND MET DE RUIMTE IS OPGEVEN NOODZAKELIJK!

Opgeven

Opgeven is ook mogelijk op telefoonnummer 0318-651556 tijdens het telefonisch spreekuur.

handen

 • Sifra Verloskundigen Ede e.o.
 • Eikenlaan 13-6
 • 6711 MA Ede