Aanmelden bij Sifra

Overige informatie

Handige telefoonnummers

  • Kruiswerk West Veluwe: 0318 – 650 777
  • Polikliniek gynaecologie Ziekenhuis Gelderse Vallei: 0318 – 435 150
  • Polikliniek prenatale diagnostiek Ziekenhuis Gelderse Vallei: 0318 – 435 152
  • Polikliniek prenatale diagnostiek Ziekenhuis Rijnstate: 088 – 005 7778
  • Fara verloskundig en prenataal centrum: 0318 – 655 530

Stagiaire

Om de voortgang van de verloskunde in Nederland te kunnen blijven garanderen, is het nodig dat aankomende verloskundigen werkervaring opdoen tijdens hun studie. Wij willen onze praktijk hiervoor openstellen. Hebt u bezwaar tegen de aanwezigheid van een stagiaire, dan vragen wij u dit van tevoren kenbaar te maken.

Klachten

Heb je een klacht over je verloskundige?

Het is belangrijk dat je je goed voelt bij je verloskundige. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om jou en je kindje goed te begeleiden. Het is prettig als het contact met de verloskundige en andere professionals in onze praktijk deskundig en aangenaam verloopt. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt.

 1. Bespreek je klacht met je verloskundige
Zit je met vragen? Of twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons. We nemen graag de tijd om rustig met je te praten.

2. Schakel onze klachtenfunctionaris in
Lukt het niet om er samen met ons uit te komen? Of wil je hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) via 088 – 0245123. Je kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl

 Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.klachtverloskunde.nl.

Betalingsvoorwaarden

Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien u in gebreke blijft, zijn wij genoodzaakt het deurwaarderskantoor in te schakelen. De betalingsvoorwaarden, zoals vastgesteld door de KNOV, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 21 juni 1996, onder nummer 165/1996 is van toepassing. U kunt de betalingsvoorwaarden aanvragen bij de verloskundige.

Stichting Baby Hope

Stichting Baby Hope zamelt kraammaterialen in voor kraamprojecten in Afrika, India, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Doel is meer hygiëne tijdens bevallingen, zodat meer vrouwen hun pasgeboren baby’s tegen zich aan kunnen drukken. U kunt uw overgebleven kraamspullen doneren aan de Stichting Baby Hope (info@stichtingbabyhope.org).

foto96

  • Sifra Verloskundigen Ede e.o.
  • Eikenlaan 13-6
  • 6711 MA Ede